Copyright a podmínky

Copyright a podmínky

Podpora

Veškeré informace použité na tomto serveru jsou použity se souhlasem partnerů CA Matrix, MATRIX ČR, s.r.o, MATRIX TRAVEL, s.r.o. a jsou majetkem CA Matrix. Tento server nesmí být dále publikován, veřejně prezentován, ani použit pro jiné účely. Osoby, které přijdou do styku s tímto serverem, se zavazují, že informace publikované na tomto serveru nebudou dále rozšiřovat, používat pro jakékoliv účely a kopírovat tento server nebo jeho části včetně fotografií zde použitých. Podrobnější informace o autorských právech a podmínkách tohoto serveru naleznete ve stejné sekci v anglickém jazyce.
©1997-2021 Filip Vodička - MATRIX, MATRIX ČR, s.r.o., MATRIX TRAVEL, s.r.o.

©1999-2004 - mapky u destinací byly použity s laskavým souhlasem Cartographic Section, Department of Peacekeeping Operations, United Nations.

©1999 - sekce Thajsko - některé fotografie v této sekci byly použity s laskavým souhlasem PHDr. Petra Šulce a Tourism Authority of Thailand.

©2002 - sekce Venezuela - některé fotografie v této sekci byly použity z knihy V. Plešingera "Ďábel v Andělských Horách", s laskavým souhlasem vydavatelství Mladá Fronta a za přispění Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela.

©2003 - sekce Kambodža - některé fotografie v této sekci byly použity s laskavým souhlasem PHDr. Petra Šulce.

©2003 - sekce Myanmar - některé fotografie v této sekci byly použity s laskavým souhlasem PHDr. Petra Šulce a Tomáše Kováře.

©1999-2004 - sekce Incoming - některé fotografie v této sekci byly použity s laskavým souhlasem ČCCR.

©2005 - sekce Filipíny - některé fotografie v této sekci byly použity z archívů Roberta Yina, George Tapana a Harvey Tapana, s laskavým souhlasem Philippine Department of Tourism za přispění Marie Venus Q. Tan.

©2005 - sekce Hong Kong - některé fotografie v této sekci byly použity z archívů turistické centrály Hong Kong Tourism Board, s laskavým souhlasem a za přispění Doreen Aust.

©2006 - sekce Dominikánská republika - některé fotografie v této sekci byly použity z archívů turistické centrály Dominican Republic Tourism Board, s laskavým souhlasem a za přispění Petry Cruz.

Osoba, která navštívila tento server, poptala nebo objednala službu přes tento server, současně potvrzuje a souhlasí s tím, aby CA Matrix (nebo její partneři) shromažďovala a zpracovala uvedené osobní údaje do informačního systému pro obchodní a marketingové účely CA Matrix a pro účely evidence přihlášek a možnost pravidelně poskytovat informace o nových výhodách a nabídkách CA Matrix a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která navštívila tento server, poptala nebo objednala službu přes tento server, má právo přístupu k vlastním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost CA Matrix ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Osoba, která navštívila tento server, poptala nebo objednala službu přes tento server zároveň také vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním nabídek a obchodních sdělení ve smyslu zákona číslo 480/2004 Sb.

Tyto stánky provozuje společnost MATRIX ČR, s.r.o., IČ: 25830881,
se sídlem: Hlubinská 1378/36, 70200 Ostrava,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 20183.

Reklamace

Reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínk a podmínky rezervace / knihování jsou vždy součástí kupní smlouvy a klient je s nimi seznámen při uzavření smlouvy.

Obecná informační povinnost Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je uvedena níže:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je,

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz